facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, barnehageledere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, ta kontakt med rådgiver med ansvar for barnehagefeltet:
Anne Cathrine Lande på anne.c.lande@nord.no eller 75 51 77 29

Nyheter

Juryen fv: Johanne Ilje-Lien, Lisbeth Risvold og Ingvard Bråten

VINNERNE ER KÅRET

17. oktober var juryen samlet i Bodø for å kåre vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2017. 

Barenhageprisen 2015: Barnehagene på Ringebu og Fåvang

MANGE SØKERE PÅ ÅRETS BARNEHAGEPRIS

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har mottatt 53 søknader på årets barnehagepris. Tre prosjekter skal kåres som denne rundens vinnere. 

RAMMEPLAN- KONFERANSE OM KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Den nye rammeplanen for barnehagane trådde i kraft frå 1. august, men kva er det eigentleg som er nytt? 

Neste side >>