facebook

BARNEHAGE

Som nasjonalt ressurssenter skal vi bidra til økt kvalitet, engasjement og interesse innenfor fagområdet kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Vår målgruppe er det pedagogiske personalet i barnehagen, barnehageledere og barnehageeiere. Vi har kontakt og samarbeider med nettverk, organisasjoner og miljøer som arbeider med det estetiske fagområdet i barnehage og skole. Vi har også samarbeid med de andre nasjonale sentrene om å formidle ressurser som går på tvers av fagområdene i rammeplanen.

I ressursbasen finner du mange gode eksempler på prosjekter som kan gjennomføres i barnehagen!

For mer informasjon om senterets arbeid med barnehagene, ta kontakt med rådgiver med ansvar for barnehagefeltet:
Anne Cathrine Lande, anne.c.lande@nord.no, 75 51 77 29

Nyheter

Duodji i grunnskolen

Planlegg undervisningen til Samefolkets dag

Har du startet planleggingen av undervisningen til Samefolkets dag, 6. februar? I vår ressursbase finner du mange gode undervisningsopplegg og annet støttemateriell i samisk kunst og kultur i opplæringen. Ressursene ...

Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24.01.18 på Gardermoen og 07.03.18 i Bodø.

Barnehagekonferansen 2018: "Sammenheng - for barnets beste"

Påmelding er nå åpnet for barnehagekonferansen "Sammenheng - for barnets beste". Konferansen arrangeres på Gardermoen i januar og i Bodø i mars. Tema for konferansen er overganger.

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

ForUndringspakken

Kulturtanken har over flere år jobbet med et prosjekt om utvikling av konsertproduksjoner for barnehager kalt ForUndringspakken. I en forskningsrapport ser man blant annet på hva som kan defineres som vesentlige kvaliteter i musikalske møter ...

Neste side >>