facebook

 

Kulturbarn 0-8  


Plakat kulturbarn 0-8

Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna.

Søknadsskjema og mer informasjon om å søke og bli en Kulturbarn kommune, er under arbeid og vil bli publisert i løpet av mandag 10.des. 2018.

Søknadsfristen er utsatt til tirsdag 13. februar 2019.

KULTURBARN 0-8 er et utviklingsarbeid mellom Kulturtanken (KT), Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen (KKS) og Norsk kulturskoleråd (NKSR).

Link til opptak fra Kulturbarnkonferansen 17-18. oktober 2018

Flyer om konferansen Kulturbarn 0-8 2018 (pdf)

 

 

«Kreativ utforsking, fordypning og progresjon i barnehagens uterom»