facebook

LOVER OG PLANVERK

De ulike fagenes læreplaner finner du ved å søke på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider

Den generelle delen av læreplanen

Lokal læreplan i kunst og håndverk 1.-10. trinn (Bodøpiloten)

Lokal læreplan i musikk 1.-10.trinn (Bodøpiloten)

Ludvigsenutvalget sin utredning: Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser

FN`s barnekonvensjon

Gavnos: Samisk innhold i kunnskapsløftet – Et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen. Til bruk for alle lærere, ikke bare samiske lærere.