facebook

Etter- og videreutdanning

EVU

Kartleggingen av etter- og videreutdanningstilbudene i de forskjellige regionene  gjennomføres av Nettverk for estetisk fag.

Nettverket skal identifisere og lage sammendrag, samt formidle i nettsiden, etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen kunst og kulturfag.

Videre skal det utvikles en situasjonsbeskrivelse på brukerne av etter- og videreutdanningstilbudene (skole eier, -leder og personale) som vise til eventuelt manglende samspill mellom etter- og videreutdanningstilbudene og benyttelsen av disse blant målgruppene. 

Se tiltak 21 i Skapende læring (PDF 3,2MB)
"Etter- og videreutdanning for pedagogisk personale innen estetiske fag og kunstfag".