facebook

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal bidra til økt kvalitet, interesse og engasjement for kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Virksomheten vår skal være knyttet til de overordnede nasjonale målene i utdanningssektoren. Vi har vårt mandat fra Kunnskapsdepartementet og jobber på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. KKS er et av 10 nasjonale sentra innenfor grunnopplæringen og KKS jobber for å styrke skoleeiere, skoleledere og lærere sitt arbeid med kunstfagene gjennom formidling av støttemateriell i vår digitale ressursbase, rådgiving ut mot sektoren og samarbeid med nasjonale aktører på feltet. 

Ressurser og gode undervisningsopplegg er tilgjengelig i vår ressursbase.

For mer informasjon om senterets arbeid med videregående opplæring ta kontakt med senteret på kunstkultur@nord.no tlf 75 51 75 00, rådgiver Hilde Hermansen, hilde.hermansen@nord.no tlf 75 51 75 21.

Nyheter

INSPIRASJON TIL HØSTEN?

Det nærmer seg oppstart for barnehager og skoler: Ny høst, nye barnegrupper og klasser, nye relasjoner mellom barn, unge og voksne, nye erfaringer, ny læring og nye muligheter. Hvorfor ikke hente litt ny inspirasjon også? Sjekk ut vår ...

3D programvare ved Vågen videregående skole.

MED 3D-PRINTER I KLASSEROMMET

Artikkelserien KKS 10 år fortsetter og i august deler Brit Iren Hetland Haavik noen av sine tanker rundt det å bruke 3D-teknologi i undervisningen: Formlære og designkompetanse i en ny tid. 

Foto: KKS, - Elever møter profesjonelle aktører innen opera.

OPERAPROSJEKTET ARIADNE

Les om samarbeidsprosjektet mellom KKS og NOSO Opera. I skoleåret 2016-2017 har elever og lærere ved videregående skoler kommet tett på profesjonelle aktører innen opera. Flere ressurser publiseres ved skolestart.

Neste side >>