facebook

KULTURSKOLE

Som nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen har KKS i sitt mandat å støtte kommunenes arbeid med kulturskolen.

Senteret har et tett og godt samarbeid med Norsk kulturskoleråd, og har i oppgave å publisere støtte- og veiledningsmateriell med tema samhandling kulturskole-grunnskole, gjennom KKS sin digitale ressursbase.

For mer informasjon om KKS sitt arbeid med kulturskolen, ta kontakt med rådgiver Elisabeth Misvær på elisabeth.misvar@nord.no eller 75 51 77 73.           

 


Foto: Odd Mehus