facebook

KULTURSKOLE

Som nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen har KKS i sitt mandat å støtte kommunenes arbeid med kulturskolen.

Senteret har et tett og godt samarbeid med Norsk kulturskoleråd, og har i oppgave å publisere støtte- og veiledningsmateriell med tema samhandling kulturskole-grunnskole, gjennom KKS sin digitale ressursbase.

Kontakt:
Rådgiver Elisabeth Misvær, elisabeth.misvar@nord.no, 75 51 77 73.           

Foto: Odd Mehus