facebook
Bilde: Pixabay.com

Spill en samba

Målet med denne oppgaven er å skape forståelse for hvordan ulike rytmer i samarbeid med hverandre kan settes sammen for å skape et eget uttrykk - i dette tilfellet Sambarytmen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Dette undervisningsopplegget kan tilknyttes dette kompetansemålet i læreplanen etter 7.trinn:  

Musisere:

-       oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: