facebook
Foto: Hilde Hermansen

DH FYR interiørprosjekt

«Garderobene våre er så nitriste! Kan vi ikke få gjøre noe med det?» Spørsmålet ble tatt opp av elevene i klassens time og genererte et spennende og fagovergripende FYR-prosjekt på Vg1 DH.
Undervisningsopplegget er omfattende både med tanke på involverte fag, kompetansemål og tidsbruk, men læringseffekten og gleden over å få gjøre noe av betydning for flere, ble stor.

Teamarbeid, varierte metoder og muligheter for faglig tilpassede arbeidsoppgaver er beskrivende stikkord for prosjektet. Kanskje kan deler av opplegget brukes og antall involverte fag reduseres, dersom man ikke har muligheter for å gjennomføre et så stort prosjekt?

Opplegget er utarbeidet for vg1 design og håndverk av Hilde Hermansen i samarbeid med program- og fellesfaglærere ved Saltdal vgs. Med små tilpasninger kan opplegget brukes også for fag på vg2 interiør og utstillingsdesign eller KDA.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Oversikt over kompetansemål i alle involverte fellesfag finnes inne i oppgavebeskrivelsen.

PRODUKSJON, eleven skal kunne

* visualisere egne ideer overfor brukere og medarbeidere
* konkretisere og begrunne egen ide, egen arbeidsprosess og eget produkt i forhold til etiske og estetiske normer og økonomiske, materielle og tidsmessige rammer for arbeidet
* bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og medarbeidere
* bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk
* lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant informasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon
* bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

 

KVALITET OG DOKUMENTASJON, eleven skal kunne

* bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov
* presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjons-prosesser med tanke på markedsføring og salg
* beregne pris på materialer, produkter og tjenester

 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Gjennom hele prosjektforløpet og særlig ved avsluttende presentasjon får elevene god trening i muntlig kommunikasjon. Bruk av fagspråk, formidling av egne meninger og deltakelse i felles faglige drøftinger følger helt naturlig denne type prosjekt.

Elevene leser i interiørblader og annet faglig inspirasjonsmateriale. De leser hverandres visuelle plan- og perspektivtegninger, de må forstå NCS-koder og symbolmerking på malingsprodukter. Å kunne lese, som grunnleggende ferdighet, er vesentlig her.

Når man skal jobbe i to- og tre dimensjoner med rom blir det nødvendig å forholde seg til vinkler, størrelser, målestokk og proporsjoner. Fordi opplegget inkluderer kostnadsoverslag må elevene også beregne areal, volum og pris. Slik blir det å kunne regne en nødvendig ferdighet gjennom prosessen.

Å kunne bruke digitale verktøy får elevene bruk for både ved planlegging, gjennomføring og presentasjon av sine forslag. Her er det f.eks. snakk om Excel, Word, SketchUp, Photoshop Elements og eventuelt PowerPoint.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: