facebook
Foto: Ung Husflid

Å sette spor - En verden av mønstre

Undervisningsopplegget viser hvordan barn og unge, og da særlig flyktningebarn, kan uttrykke sin kultur gjennom å dekorere med blokktrykk. Opplegget kan også være et utgangspunkt for et kreativt kulturmøte mellom flyktninger- og norske barn/unge.Praktisk mønsterdanning ved hjelp av en enkel teknikk som blokktrykk, gir uendelig mange variasjonsmuligheter å jobbe med. Målet med dette undervisningsopplegget er at flyktningebarn- og ungdom gjennom god voksenveiledning selv skal utforme sine personlige trykkblokker ved å hente inspirasjon fra sin kultur og sin historie. På denne måten får de mulighet til å fortelle noe om hvem de er, hvor de kommer fra og hva som kjennetegner deres kultur.

Opplegget er en videreutvikling av undervisningsopplegget «Å sette spor» ved lektor i kunst og håndverk, Lill-Heidi M. Olsen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Dette opplegget tar utgangspunkt i undervisningsopplegget "Å sette spor" som er forankret til læreplan og kompetansemål i valgfaget levande kulturarv og kunst og håndverk. Dere finner nærmere beskrivelse i prosjektbeskrivelsen som ligger i vår ressursbase.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: