facebook
Åttetakket stjerne er ofte brukt i utsmykninger og ornamenter i muslimske land

Teknologi og design: Lyspynt i vintermørket

Når vintermørkt senker seg er det hyggelig å tenne lys inne. Hvorfor ikke lage lyspynt med utgangspunkt i ulike symboler? Her er en aktivitet hvor vi arbeider tverrfaglig med kunst og håndverk, naturfag og matematikk. Flott når det nærmer seg jul.

Undervisningsopplegget er del av en serie undervisningsopplegg utviklet til teknologi og design av  Kunst og kultursenteret, Matematikksenteret, NAFO, Naturfagsenteret og Høgskolen i Oslo og Akershus. Undervisningsoppleggene er flerfaglige og dekker kompetansemål fra naturfag, kunst og håndverk og matematikk.

Undervisningsopplegget i sin helhet kan sees på Naturfagsenterets sin temaside for teknologi og design. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Etter 7. årstrinn

Design

  • bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer

 

Etter 10. årstrinn

Design

  • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

Bilder: