facebook
Elevfoto Saltdal vgs., satt sammen av KKS

DH Samarbeidsprosjekt bryllupskreasjon

Vinteren 2018 gjennomførte to videregående skoler i Nordland et kreativt samarbeidsprosjekt med tema BRYLLUPSKREASJON. Tre klasser med elever fra Vg1 design og håndverk, en klasse Vg2 blomsterdekoratør og en klasse Vg2 frisør var hovedaktører i dette samarbeidet.

En overordnet målsetting var at elevene skulle få arbeide med og se sitt fagområde i kontekst. Videre var det et mål å løfte de estetiske yrkesfagene fram i offentligheten for å synliggjøre verdien av denne typen fagkompetanse i Yrkesfagenes år 2018.

Denne ressursen inneholder både en fagartikkel om samarbeidsprosjektet knyttet til Yrkesfagenes år 2018, et undervisningsopplegg og en konkret oppgave med nivådelt vurderingsskala.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Produksjon, elevene skal kunne

- bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

- visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere

- bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

- lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon

- utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet

- bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

- bruke og ta vare på materialer på en økonomisk måte og i tråd med retningslinjer for HMS

- vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

Kvalitet og dokumentasjon (KOD), elevene skal kunne

- dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

- bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: