facebook

Stomp for flyktninger

Målet med dette undervisningsopplegget er å skape enkle og praktiske anvendelige rytmemotiver som kan noteres og settes sammen til en musikalsk komposisjon.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

kompetansemål

Etter 7.årstrinn

Komponere

  • improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og harmoniske mønstre

Musisere

  • oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: