facebook

Sirkus Bananas

Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon og barnas engasjement har barnehagen jobbet med alt fra skumle tiger, svære elefanter, musikk og rytmer, "tullete" klovner, trylling og magi, akrobatikk i alle varianter og masse flotte kunstneriske uttrykk. Resultatet ble ei utstilling på Rana Museum høsten 2010.

Juryens begrunnelse

Juryen lar seg imponere over en barnehage som viser stor vilje og entusiasme til å satse kvalitativt på kunst og kultur over mange år. Dette kommer til syne gjennom bevisst kompetanseheving av personalet, fokus på det fysiske læringsmiljøet og bruk av profesjonelle kunstnere i barnehagen.

I dette prosjektet tar personalet utgangspunkt i barnas begeistring for en fri-sirkus forestilling de besøker. Denne begeistringen videreføres ved at barnehagen selv starter opp et eget sirkusprosjekt. Fokus på motorikk, rytme, forming, musikk og drama preger prosjektet og det fysiske miljøet utvikles med et sirkuspreg som inspirerer til lek og læring. Barna leker tigre, øver på akrobatiske krumspring, det lages trommefanfarer og barna deltar ivrig i improviserte sirkusforestillinger. Personalet i denne barnehagen mestrer å kombinere faglig og målrettet innsats med barns spontanitet og medvirkning.

Juryen bemerker også at dette er tredje år på rad at en barnehage fra Mo i Rana går av med seieren i Den nasjonale barnehageprisen. Derfor: All honnør til Rana kommunes satsing på kunst og kultur i barnehagen!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna (…) møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre.

Personalet skal (…) motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: