facebook

Muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk

Hvordan kan man ivareta muntlige ferdigheter i musikk og kunst og håndverk på en god måte? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte metoder i den praktiske undervisningen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: