facebook

Egget

Alle dei nasjonale sentra har saman laga ein film og fleire digitale ressursar om heilskapleg læring i barnehagen. Her kan ein få inspirasjon til korleis eit gardsbesøk kan væra utgangspunkt for pedagogisk arbeid innanfor dei ulike fagområda. Filmen kan du sjå på barnehagefilm.no. Det er også laga to kortare filmer, hvor den eine handlar om kreativt arbeid. I tillegg ligg det fleire ressursar på sida med forslag til aktivitetar og faglege artiklar.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Ressursene er forankra i fleire av rammeplanens sju fagområder. 

Bilder: