facebook

Å kunne lese i musikk og kunst og håndverk

Å kunne lese innebærer blant annet å kunne avkode en rekke symboler, bokstaver og å gi mening til et abstrakt uttrykk. Hva betyr det? Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk varierte lesemetoder i undervisningen. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: