facebook

Design og redesign - Papirprosjekt. Utsmykning av egen skole

Elevene skal i dette opplegget prøve ut flere ulike teknikker med ulik type gjenbrukspapir og vise flere muligheter som finnes i materialet. De skal lage et eller flere relieff av dopapirruller og foreta et bevisst valg i mønsteroppbygging og bruke materialer i et miljøperspektiv.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget design og redesign

 

Design

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer


Produkt

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: