facebook
Gjengitt med tillatelse fra Stian Korntved Ruud

DH Skje i tre - skjær i trær

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Stian Korntved Ruuds prosjekt «Daily Spoon» som består av 365 ulike skjeer i tre, en skje produsert hver dag i løpet av et år.  For dette arbeidet ble han tildelt Kunsthåndverkprisen 2015.  Inspirert av Korntved Ruuds tilnærming til materialet startet Saltdal vgs. det nye skoleåret med en tur ut i skogen der elevene fikk velge ut og sage sitt eget emne for videre bearbeiding på verkstedet.

I oppgaven møter elevene mange ulike faglige utfordringer knyttet til kreativ problemløsning, form og funksjon, materialegenskaper, verktøybruk, overflatebehandling og håndverkskunnen.

Opplegget er utarbeidet for og prøvd ut på Vg1 design og håndverk av Hilde Hermansen, ansatt ved Saltdal vgs. og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål

Produksjon
Elevene skal kunne

- bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

- visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere

- lage og bruke arbeidstegninger og annen relevant dokumentasjon i arbeid med produktutvikling og produksjon

- gjenkjenne og lage enkle håndverksprodukter relatert til håndverkshistorie og trender

- utføre grunnleggende håndverksarbeid ut fra egen arbeidsplan, i tråd med relevante kvalitetskriterier og gjeldende forskrifter om helse, miljø og sikkerhet

- vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

 

Grunnleggende ferdigheter

Gjennom konkrete artefakter og visuelt materiale utfordres elevene til å uttrykke seg muntlig om form og funksjon, materialer, farger, dekor, overflater og produksjonsmåter. Ved å synliggjøre sine ideer gjennom skisser og arbeidstegninger kommuniserer og uttrykker elevene seg også visuelt.

Å kunne lese forstås her både som å reflektere over og anvende bildemateriale knyttet til «Daily Spoon», samt det å kunne bruke og overføre egne arbeidstegninger til et gitt stykke tre.

Å kunne regne knyttes her til analyse av form, størrelse og proporsjoner. Elevene har hvert sitt stykke tre med en gitt form, størrelse og innbyrdes proporsjoner. Med utgangspunkt i sitt trestykke skal de jobbe med ideskisser og enkle arbeidstegninger for å realisere sine ideer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: