facebook

Fotografi - Blogg som arbeidsmetode

Filmen og  undervisningsopplegget beskriver en ukesoppgave der elevene skal ta portretter av hverandre som viser en sinnsstemning. Deretter skal de laste opp bilde og dokumentere arbeidsprosessen på bloggen sin.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål:
Foto og trykk:
Foto, grafikk og samfunn: Vurdere foto som reportasje, dokumentasjon og kunstuttrykk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: