facebook
Meling Media AS

Omvendt danseundervisning

Dette undervisningsopplegget baserer seg på hvordan en kan tillegne seg kunnskap fra ulike dansere og dansepedagogers kompetanse gjennom bruk av Flipped classroom.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Etter 10. trinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Fra læreplanen i musikk – hovedområde «musisere»:

  • øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

Fra læreplanen i kroppsøving – hovedområde «idrettsaktivitet»:

  • trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: