facebook
Sittemøbel

Hvor satt de?

Med bakgrunn i nærmiljøet sitt gjennomførte barnehagen en undersøkelse om hvor de satt i gamle dager, hva de satt på og litt om hvorfor de satt. Etterhvert ble temaet knyttet opp mot sittemøbler i nære omgivelser og i vår barnehagehverdag. Prosjektet inkluderte ulike uttrykksformer: tegning, maling, snekring, diktning og teater.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker (s.51).

Vi går ofte langt tilbake for å finne utspringet til temaer vi ønsker å lære mer om. Ved å starte et temaarbeid med utspring i kulturhistorien, får ungene kunnskap om sin egen kulturarv, noe som gir dem et godt ståsted i forhold til å vite hvem de er og hvor de kommer fra. Ungene gjenskaper det vi har snakket om eller opplevd gjennom tegning, maling og verbal fortelling, gjennom teaterarbeid og til sist men ikke minst i frileken.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: