facebook

Jubileumsfest med Emil og Pippi

Pilotprosjektet KOM!Barnehage hadde som mål å finne gode samarbeidsmodeller mellom kulturskole og barnehage. I tillegg var det et ønske om å høyne kvaliteten på de estetiske fagene i barnehagen. Dette lyktes barnehagen og kulturskolen med gjennom KOM-prosjektet. Jubileumsforestillinga med Emil og Pippi er et eksempel på hvordan de har videreført dette samarbeidet etter at prosjektet var avsluttet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 8: Barnehagens arbeidsmåter

Personalet skal arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng (s.43).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved   å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk (s.50).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: