facebook

Visuelle kunstfag med fokus på foto

Prosjektet visuelle kunstfag og foto er et samarbeid mellom Rissa kulturskole, NAV Rissa-avdeling for integrert opplæring og Åsly skole. Tilbudet er rettet mot mellomtrinnet, med oppstart høsten 2012.

Målsetting med prosjektet:

 • Stimulere til økt interesse og kunnskap om kunst hos Rissa befolkning, særlig blant barn og unge. Rissa

 • Å gjøre kulturskolen lettere tilgjengelig for flere elevgrupper

 • Integrering av norskelever i lokalsamfunnet

 • Videreføring av lokale håndverkstradisjoner og bruk av lokale råmaterialer

 • Synliggjøring av, og samarbeid med lokale kunstnere og håndverkere

Prosjektet er knyttet opp mot kompetansemål i kunst og håndverk innenfor visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur, oversikt kan lastes ned under vedlegg nederst på siden.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kunst og håndverk

KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

 Visuel kommunikasjon
 

 • Bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder, både med og uten digitale verktøy
 • Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
 • Skille mellom blanding av pigmentfager og lysfarger
 • Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
 • Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
 • Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger

 

Design 

 • Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenhenger mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
 • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
 • Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
 • Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

 

Kunst

 • Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

 

Arkitektur

 • Montere utstilling og andre presentasjoner i ulike typer rom

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: