facebook
Illustrasjonsbilde fra Pixabay
Illustrasjonsbilde fra Pixabay

KOMPETANSELYFT FOR LÆRARAR

For å undervise i ungdomskulen er det krav om 30 studiepoeng i dei estetiske faga
(for lærarar tilsett etter 1.januar 2014) sjå meir i 
Rundskriv Udir - 3 - 2015.

Studieåret 2017-2018 kan du søkje blant 185 studietilbod som er oppretta for strategien Kompetanse for kvalitet. For studieåret 2017-2018 er det satt av inntil 30 millionar kr til vidareutdanning i praktiske og estetiske fag. Søknadsfrist 1. mars.

Studietilbod i praktiske og estetiske fag 

Kunst- og handverk 1. 1. - 10.trinn:                Musikk 1. 1.-10.trinn:                             

Nord universitet

Høgskulen i Oslo og Akershus

Norges musikkhøgskule

Universitetet i Agder

Du kan søkje på alle vidareutdanningstilbod frå universitet og høgskular, ikkje berre frå Udir sin studiekatalog. Søknadsfrist 15. April.

For å undervise i ungdomskulen er det krav om 30 studiepoeng i dei estetiske faga (for lærarar ansatt etter 1.januar 2014) sjå meir i Rundskriv Udir - 3 - 2015.

Nytt i 2017/2018 er regionale tilbod. Frå 2016/2017 er kulturskulelærarar ein del av målgruppa for «Kompetanse for kvalitet», saman med lærarar og skoleleiare. 

Lenke til Nyhetsarkiv