facebook

Videreutdanning for lærere

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Viktige datoer:

Søking til videreutdanning innen "Kompetanse for kvalitet" 2018/19.

10. januar: Foreløpig emneplaner publisert

1. februar: Start søknadsperiode for lærere

1. mars: Søknadsfrist for lærere

15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere

1. mai: Udir ferdig med søknadsbehandling.

15. mai: Søknadsfrist for søkere utenfor stipend- eller vikarordningen

1. juni: UH ferdig med opptak

Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for

 

Her finner du kunnskapsdepartementets strategidokument

Her finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Udirs studiekatolog for 2018 Vi vil minne om at det er mulig å søke opptak til andre studier enn dem som er oppnevnt i studiekatalogen. 

Her finner du infrormasjon om et NYTT studietilbud for lærere som ønsker en faglig karrierevei innenfor skoleutvikling i kunst og håndverk. 

 

Lenke til Nyhetsarkiv