facebook
Foto: Cathrine Jenssen
Foto: Cathrine Jenssen

SAMISKE KOMPETANSEPAKKER - DUODJISEMINAR

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland-, Sør-Trøndelag-, Nord-Trøndelag og Sametinget bidro Kunst og kultursenteret til å arrangere en workshop i duodji for barnehageansatte i sørsamisk område. Seminaret fant sted i Trondheim 15. mars og 25 personer deltok på kurset. Kurset tok utgangspunkt i KKS sitt veiledningshefte duodji i grunnskolen. 

Fylkesmannen i Nordland har i mange år hatt ansvar for et sørsamisk barnehagenettverk som har deltagere fra Nordland fylke og de to trønderfylkene. Tema for dette seminaret var kompetanseheving for kommunal myndighet og barnehagepersonell. Kunst og kultursenteret har sammen med Gry Fors fra RiddoDuottarMuseat utviklet et veiledningshefte for duodji i grunnskolen og det var dette heftet som var utgangspunkt for dag 2 av seminaret. Fylkesmannen ønsker å tilpasse heftet og de praktiske oppgavene til bruk for de eldste barna i barnehagen. Tanken bak er at flere samiske barnehagelærere kan få økt kunnskap om samisk kunsthåndverk i tillegg til at man gjennom praktiske oppgaver i duodji, kan arbeide med samisk språkforståelse i samiske barnehager eller i barnehager med barn som skal lære samisk språk. Gry Fors og førskolelærer og duojar/håndverksstipendiat Jorun Løkvold, tok utfordringen med å tilpasse duodjiheftet til barnehage og veiledet kursdeltagerne gjennom en dag fylt med praktiske øvelser, kunnskapsoverføring og refleksjon.

   Foto: Cathrine JenssenFoto: Cathrine Jenssen
  Foto: Cathrine Jenssen, KKS 

Kunst og kultursenteret dokumenterte seminaret og ønsker på sikt å utvikle et tilleggsmateriell til duodjiheftet i skolen som viser hvordan man kan jobbe med duodji i barnehage. Målet er, i samarbeid med fylkesmannskontorene, kommuner og UH-sektor og lage samiske kompetansepakker til barnehage og skole. Disse kan gi veiledning til hvordan man på en kvalitativ og mangfoldig måte kan lære barn og unge om samisk kunst og kultur.

Som en del av utviklingen av disse kompetansepakkene, vil Kunst og kultursenteret ved rådgiver Cathrine Jenssen, delta på Fylkesmannen i Finnmark sitt arbeidsseminar for fjernundervisningslærere i samisk i Tromsø i april. Hun skal også delta på sørsamisk fagdag for lærere på Værnes etter sommeren og holde et duodjiseminar på Østlandsk lærestevne 2017. I tillegg vil det holdes forelesning for studenter ved NORD universitet på studiet samisk-lulesamisk barnehagelærerkunnskap. Tema er barnehagelærerens ansvar for demokrati, likestilling og forvaltning av kulturelle tradisjoner. Rådgiver Elisabeth Misvær ved KKS, arbeider også med å utvikle et tilsvarende veiledningshefte i samisk musikk i skolen. Heftet ventes ferdigstilt i løpet av høsten. Rådgiver Hilde Hermansen har i samarbeid med Thomas Kintel gjennomført et webinar som tok for seg temaet korleis samisk formkultur skil seg ut som eige formuttrykk i Norden. Webinaret rettet seg mot lærere som underviser på studieforberedende programområde for kunst, design og arkitektur. Målet er å legge ut forelesningen fra Webinaret på nettsiden vår, slik at det blir tilgjengelig for allmenn bruk.

Besøk ellers vår digitale ressursbase hvor vi formidler et variert støtte- og veiledningsmateriell innenfor samisk kunst og kultur som lærere kan bruke i sin barnehage- og skolehverdag.

Lenke til Nyhetsarkiv