facebook

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN 

English

Kirsti Saxi, Foto, Frida Bringslimark

Kirsti Saxi, senterleder. Foto: Frida Bringslimark

10 ÅR MED KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN!

Publisert: 17.01.2017 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har jubileum i 2017. I 10 år har senteret jobbet på ulike arenaer for å bidra til at kunst og kulturfagene i hele opplæringsløpet blir styrket. KKS har samarbeidet nasjonalt på alle nivå i opplæringen for å få bedre kompetanse i kunst og kulturfagene. Senterets hovedoppgaver har vært å utvikle støtte- og veiledningsmateriell for lærere og å spre forskning og praksiserfaringer. KKS har bidratt med kompetanseheving for lærere i barnehager, grunnskoler og i videregående opplæring. Senteret har også etablert landsdekkende nettverk i UH sektor for de som jobber med musikk og kunst og håndverk i lærerutdanningene. Vi har spredd dette på vår nettside, på vår face book-side og i ulike tidsskrifter. Nettsiden hadde i 2016 ca 67.000 økter, og over 5000 følger vår Facebook side. Vi håper våre ressurser er til inspirasjon og nytte i lærernes daglige arbeid, og at senteret på den måten bidrar til å styrke elevenes opplæring i kunst og kulturfagene.

Hvorfor er det viktig å styrke den kulturelle kompetansen?

Kulturell kompetanse er viktig for de unges dannelse, men også for deres evne til å utvikle kreativitet, nyskaping og idérikdom. De praktiske og estetiske fagene byr på kunst- og kulturuttrykk som vekker og forsterker følelser, og de fremkaller både refleksjon og spontanitet hos elevene. Disse fagene fremmer en vesentlig motivasjon- og læringsvilje. Å praktisk kunne mestre uttrykksformer som språk, litteratur, musikk, drama, dans, multimedia, foto, film, kunst, kultur og design, styrker elevenes evne til å kommunisere sine faglige ferdigheter, fantasi, kreativitet og forståelse. Det bidrar til en kunnskapsbygging som tar utgangspunkt i elevenes egenart og mestring. Disse fagene vil være med å sikre at elevene utvikler en bred og helhetlig kompetanse gjennom opplæringsløpet.

I jubileumsåret 2017 ønsker KKS å markere jubileet ved å gi dere noen gylne øyeblikk og engasjerte stemmer fra fag- og praksisfeltet gjennom en digital artikkelserie. Vi har invitert sentrale samarbeidspartnere til å skrive om aktuelle temaer. Artiklene formidler et variert, engasjert, faglig og kreativt blikk på kunstfagene i barnehage og skole.

Følg oss på reisen og bli inspirert!

Kirsti Saxi

Senterleder

 

Hovedoppgave

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa ble etablert 1. januar 2007 ved daværende Høgskolen i Bodø, nå Nord universitet. Senteret er faglig underlagt Utdanningsdirektoratet og administrativt lagt til Nord universitet, campus Bodø.  Vårt mandat og våre oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet ligger til grunn for arbeidet ved senteret. Senteret rapporterer direkte til Utdanningsdirektoratet, som har fått delegert ansvaret for de nasjonale sentrene fra Kunnskapsdepartementet.

Formålet er å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagene og grunnopplæringen. Vi skal gjennom vår virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til engasjement og økt interesse for opplæringen innen kunst- og kulturfagene. Senteret skal gi barnehage og skoleledere, lærere og barnehagelærere støtte og kompetanse for å styrke arbeidet deres med kunst- og kulturfagene i opplæringen. Videre skal senteret samarbeide med relevante fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt.

Senteret har 4 innsatsområder som skal prioriteres:
1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet
2. Fagdidaktisk virksomhet og kompetanseutvikling
3. Dokumentasjon og analyse
4. Kommunikasjon og samarbeid

Informasjonsfilm om Kunst- og Kultursenteret:

KONTAKT

Postadresse:
Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Telefon: 75 51 75 00

E-post:
kunstkultur@nord.no  

            

Fakturaadresse:
Nord universitet
Fakturamottak
Postboks 362 Alnabru
0614 OSLO 

Faktura må merkes med
Ref: 920002

Org.nr. 970 940 243