facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28.03.2011): og Oppdragsbrev (Udir 2016) :gir føringer for senterets arbeid, f.eks:

 • Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen
 • Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene
 • Nettverk

  Senteret samarbeider med UH-sektor på flere områder blant annet gjennom faglige nettverk. Vi koordinerer Nettverk for formgiving, kunst og håndverk (2013-) og Nettverk for musikk i lærerutdanningene (2015-). Vi deltar i Nettverk for drama og teater, NOLES mfl.

   Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren          

      

  Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

  Nettverk for lærerutdannere - ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk. Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013.

  MANDAT

   

  Nettverk for musikk i lærerutdanningene
  Dette er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning! Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

  MANDAT

  Nyheter

  KUNST OG HÅNDVERK - FAGFORNYELSE

  25. april 2017 inviterte Utdanningsforbundet til konferanse om hvordan kunst og håndverksfaget kan styrkes når læreplanen for faget skal fornyes. Med ikke mindre enn 170 påmeldte ble debatten rundt faget frisk og bred.

  NY RAMMEPLAN

  Engasjementet var stort da rammeplan for barnehage var på høring i vinter. Etter 15 høringskonferanser og over 600 høringsuttalelser er den nye rammeplanen for barnehage klar. Den skal gjelde fra 1. august 2017.

  Klovn (Ingeborg Stige) med prøvepublikum - Forestillingen Les og le på kunstneropphold

  HVA ER GODE KUNSTOPPLEVELSER? Å LEKE, SKAPE OG OPPLEVE

  I artikkelserien KKS10 år drøfter Marit Ulvund fra Seanse, senter for kunstproduksjon, hva den gode kunstopplevelsen kan være. 

  Neste side >>