facebook

UNIVERSITET OG HØGSKOLESEKTOR

Mandat (KD 2011) og Oppdragsbrev (Udir 2016) gir føringer for senterets arbeid:
Kvalitetsutviklingstiltak i samarbeid med barnehageeiere, skoleeiere og samarbeid med UHsektoren/lærerutdanningen / Samle, systematisere og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til sektorene

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 

Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektoren 
er et nettverk for lærerutdannere: ansatte i BLU, GLU, faglærerutdanning og PPU knyttet til formgiving, kunst og håndverk.
Årlige nettverkskonferanser med formidling av pågående forskning fra 2013
.


   

Nettverk for musikk i lærerutdanningene

Nettverk for musikk i lærerutdanningene
er nettverket for deg som jobber med musikk i ulike former for lærerutdanning.
Årlige nettverkskonferanser fra 2015.

Kontakt:
Merete Hassel, seniorrådgiver, ragnhild.m.hassel@nord.no, tlf 75 51 79 06
Elisabeth Misvær, rådgiver (musikk), elisabeth.misvar@nord.no, tlf 75 51 77 02 

Nyheter

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Inkluderende fellesskap?

Det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge er for dårlig. Dette slår ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging fast. Gruppen overleverte sin rapport "Inkluderende fellesskap for barn og unge" til ...

Ny struktur for design og handverksfaga

Så er strukturendringa for yrkesfag offentleggjort, og delinga av Vg1 design og handverk i to ulike programområde er eit faktum. Frå og med hausten 2020 skal elevane kunna velja mellom Vg1 Design og tradisjonshandverk og ...

Vil du vera med å utvikle nye læreplanar?

Utdanningsdirektoratet (Udir) søkjer no etter forslag på engasjerte og dyktige lærarar, eller tilsette i universitet- og høgskulesektor, til å vere med å utvikle læreplanar for faga i grunnskulen og i vidaregåande ...

Neste side >>