facebook

UNGDOMSTRINN

Som et nasjonalt ressurssenter har vi som oppgave å bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i opplæringen, og stimulere til engasjement og økt interesse for kunst- og kulturfagene. 

På disse sidene finner du nyheter, ressurser og gode undervisningsopplegg for ungdomstrinnet. Her kan du i tillegg søke opp enkeltprosjekter og sortere etter klassetrinn eller ønsket fagområde. 

For mer informasjon om senterets arbeid med ungdomstrinnet ta kontakt med rådgivere
Arild Johnsen, (Musikk) tlf 75 51 77 86 og Martine Nymo, (Kunst og håndverk) tlf 75 51 74 45 .

Nyheter

Foto Thor Brødreskift

HAR DU KRYSSPEILING? NAVIGERING I ET FLERKULTURELT LANDSKAP

KKS 10 år! Mars artikkelen er skrevet av Ole Hamre, kunstnerisk leder og initiativtaker av Fargespill. 

Illustrasjonsbilde fra Pixabay

KOMPETANSELYFT FOR LÆRARAR

Studieåret 2017-2018 kan du søkje blant 185 studietilbod som er oppretta for strategien Kompetanse for kvalitet. For studieåret 2017-2018 er det satt av inntil 30 millionar kr til vidareutdanning i praktiske og estetiske fag. ...

Foto:NRK

Anno - Kulturarv og håndverkstradisjoner

Ser du på NRK sin populære realityserie Anno? I år følger vi deltagerne på deres tidsreise til Trondheim og Erkebispegården i 1537. Vi har skrevet en artikkel som gir deg tips til hvordan du kan jobbe med håndverksfag ...

Neste side >>